eFertility

 

Stb biedt haar diensten al ruim 21 jaar aan. Stb is gespecialiseerd in software systemen die de volledige bedrijfsvoering ondersteunen.

In de zorg is sprake van een permanente roep om kostenbeheersing en efficiency. Tegelijkertijd moet de kwaliteit van zorg onaangetast blijven en zo mogelijk nog verder worden verhoogd. Reden voor Stb om voor de zorgtak eind 2010 een nieuw bedrijf op te richten: Stb Zorg.

Stb Zorg richt zich op het ontwerpen en implementeren van specialistische dossiersystemen en registraties voor researchtoepassingen in de zorg. Het Stb Zorgplatform biedt zorgverleners een web-based registratieomgeving welke zowel in eigen beheer als in een door Stb beheerde omgeving beschikbaar is. Een dashboard vormt de centrale ingang van het dossier, waarop overzichtelijk de relevante patiënt informatie en historie wordt weergegeven. Registraties worden direct vanuit het dashboard vastgelegd. Het dossier beschikt naast een optimale ondersteuning bij de registratie ook over een rapportage- en uitgebreide correspondentiemodule.

De dossiers zijn o.a. uit te breiden met een Web-based Agenda, Verrichtingen administratie en Facturatie, Vecozo checks, SBV-Z check en een ZorgMail-module. Koppelingen met bestaande omgevingen worden uitgevoerd via de HL7 industriestandaard. Stb Zorgplatform applicaties zijn in gebruik bij academische centra, ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra.

Het LSFD is ontwikkeld op het Stb Zorgplatform en wordt door Stb geïmplementeerd en middels nieuwe SAF releases doorontwikkeld. Support wordt geleverd via de Stb support desk. Stb en de SAF werken nauw samen bij de verdere uitrol van het LSFD.

Om de doorontwikkeling van het systeem te stimuleren is het belangrijk dat we het LSFD ook op actieve wijze internationaal promoten. Derhalve hebben wij besloten om per juni 2020 verder te gaan onder de handelsnaam ‘eFertility’. Daarnaast hebben wij ons team uitbreid met een Sales Manager, Clement Ongenae. Clement zal zich toeleggen op de expansie van ons product in het buitenland.

In Nederland blijven we de productnaam LSFD hanteren echter alle communicatie zal voortaan plaatsvinden vanuit de handelsnaam eFertility om één identiteit uit te stralen. Deze nieuwe naam en huisstijl sluit aan bij onze internationale ambities. Aan onze kwaliteit, dienstverlening en vestigingslocatie verandert niets. Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u vragen heeft kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met ons.

Kijk voor meer informatie over eFertility op www.eFertility.eu

Best Web-Client implementation Award

Stb Zorg heeft tijdens Servoy World 2013 de award voor “Best Web-Client implementation” gewonnen. Het winnen van deze award ervaart Stb als een groot compliment en waardering voor het Zorgplatform en de applicaties die hierop zijn ontwikkeld en geïmplementeerd.

Contactgegevens
SAF
Oudegracht 253 Bis
3511 NM Utrecht

Telefoon: 088 320 62 59
E-mail: info@stichting-saf.nl
Nieuwsbrief
Oktober 2021

De 20e LSFD nieuwsbrief