Wie is de SAF

De SAF is een onafhankelijke stichting die de taak heeft een elektronisch dossier te laten maken en verspreiden om de voortplantingszorg te verbeteren. Deze taak voert de SAF uit namens de Nederlandse gynaecologen en klinisch embryologen. In het bestuur van de SAF zit dan ook een afvaardiging van klinisch embryologen en gynaecologen uit verschillende klinieken.

De SAF is een stichting zonder winstoogmerk. De bestuursleden, en ook de adviseur, ontvangen voor hun werkzaamheden alleen onkostenvergoeding.

De SAF heeft de eFertility (voorheen Stb) na een uitgebreide aanbestedingsprocedure het exclusieve recht gegeven om het LSFD te bouwen en op de markt te brengen. Aan de gebruikers van het LSFD verstrekt de SAF sublicenties, die de gebruikers (de klinieken) het recht geven gebruik te maken van het LSFD. Gebruikers betalen daarvoor jaarlijks een bedrag aan de SAF. De opbrengsten van deze sublicentieverstrekkingen gebruikt de SAF om het LSFD te verbeteren en uit te breiden. Zonder een sublicentiecontract kan een kliniek geen gebruik maken van het LSFD.

De gesprekspartners van de SAF zijn:

  • eFertility (voorheen Stb), die door de SAF voorzien wordt van ondersteuning, advies en begeleiding bij de ontwikkeling van het LSFD
  • de gebruikers van LSFD (gynaecologen, klinisch embryologen)
  • de beroepsverenigingen NVOG en KLEM

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact op!

Contactgegevens
SAF
Oudegracht 253 Bis
3511 NM Utrecht

Telefoon: 088 320 62 59
E-mail: info@stichting-saf.nl
Nieuwsbrief
Oktober 2021

De 20e LSFD nieuwsbrief