De SAF heeft als missie voortplantingsgeneeskundig Nederland te voorzien van een digitaal patiëntendossier, met landelijke dekking, en voor alle klinieken relevant. Het LSFD moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Papierloze patiëntenzorg
 • Moet passen op ieder ziekenhuis informatie systeem.
 • Stand alone gebruik mogelijk
 • Gebruikersvriendelijk, zowel voor artsen als secretaresses, doktersassistentes en verpleegkundigen en ook laboratoriummedewerkers
 • Digitale correspondentie met andere zorgverleners
 • Veilig
 • Web-based
 • Er moet gemakkelijk een jaarverslag samen te stellen zijn
 • Gegevens voor patiëntenbesprekingen gemakkelijk toegankelijk
 • Digitale communicatie tussen (transport)kliniek en laboratorium voor aanmelden puncties
 • In de toekomst moet aansluiting op een verloskundige systeem mogelijk zijn
 • Mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek
 • Faciliteren van aanleveren gegevens voor de Landelijke Infertiliteits Registratie (LIR)

Het programma moet in principe landelijke dekking kunnen hebben. Dat betekent dat de leverancier een monopolie krijgt. De SAF ziet het als zijn taak om te voorkomen dat de kosten te hoog worden. Dat doet de SAF door als beroepsgroepen mee te denken en mee te bouwen en toe te zien op een redelijke prijs voor dit product.

De rol van de SAF is het bijeenbrengen van gebruikers in gebruikersgroepen, inventariseren van wensen en klachten, en nadenken over de verdere ontwikkeling van het programma. Verder is de SAF gesprekspartner voor eFertility om mee te denken over nieuwe uitgaven van het programma.

De SAF is van de Nederlandse gynaecologen en embryologen die optimale fertiliteitszorg willen bieden aan hun patiënten.

Contactgegevens
SAF
Oudegracht 253 Bis
3511 NM Utrecht

Telefoon: 088 320 62 59
E-mail: info@stichting-saf.nl
Nieuwsbrief
Oktober 2021

De 20e LSFD nieuwsbrief