LSFD

LSFD Logo-nwHet LSFD is een landelijk systeem dat Fertiliteit Klinieken, Transportklinieken en IVF Centra volledig inzicht geeft in het patiëntendossier gedurende de fasen van het behandelproces.

Het systeem is ontwikkeld in opdracht van de Stichting Automatisering Fertiliteit (de SAF) met als doel een landelijk gedragen fertiliteitapplicatie te ontwikkelen voor artsen en laboranten die hen optimaal ondersteunt bij de registratie en dienstverlening tijdens de dagelijkse patiënt contacten en laboratorium activiteiten. Het LSFD is ontwikkeld door en voor artsen en klinisch embryologen en bestaat uit een Module Klinieken en een Module Laboratorium.

Fertiliteit afdelingen en IVF laboratoria van ziekenhuizen, academische centra en zelfstandige fertiliteit klinieken werken dagelijks met deze specialistische applicatie. Het LSFD is ontwikkeld op het Stb Zorgplatform en wordt door Stb geïmplementeerd. Support wordt geleverd via de Stb support desk.

Contactgegevens
SAF
Oudegracht 253 Bis
3511 NM Utrecht

Telefoon: 088 320 62 59
E-mail: info@stichting-saf.nl
Nieuwsbrief
Mei 2021

De 19e LSFD nieuwsbrief