De Stichting Automatisering Fertiliteit neemt bedroefd afscheid van een van zijn grondleggers

De SAF heeft verslagen kennis genomen van het overlijden van gynaecoloog dr. Peter Anton van Dop. Peter heeft niet alleen aan de wieg gestaan van de introductie van IVF in Nederland, maar heeft tot aan zijn pensioen in 2011 een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de voortplantingsgeneeskunde in Nederland, waarbij in het bijzonder zijn kennis op het gebied van de andrologie encyclopedisch te noemen was.

Als pionier binnen het subspecialisme voortplantingsgeneeskunde heeft Peter zich tijdens zijn actieve loopbaan, maar ook daarna tomeloos en belangeloos ingezet een elektronisch patiëntendossier binnen de fertiliteit. Dit heeft in de jaren ‘80 geresulteerd in de geboorte van ‘Fertibase’, maar ook hierna bleef hij zich inzetten voor de doorontwikkeling ervan.

In het streven om tot een kwalitatief hoogwaardig landelijke EPD binnen de voortplantingsgeneeskunde te komen was hij een van diegenen die het voortouw nam en de SAF oprichtte. Jarenlang heeft Peter als penningmeester binnen de SAF gewerkt aan de ontwikkeling van het ‘Landelijk Specialistisch Fertiliteit Dossier’ (LSFD). Het is mede aan zijn enorme inzet te danken dat het LSFD in zijn huidige vorm bestaat en als zodanig een vaste waarde is geworden binnen de voortplantingsgeneeskunde in Nederland.

Met het heengaan van Peter ‘de Grote’ verliest de SAF een erudiet en inspirerend oprichter, die tot aan zijn dood in raad en daad klaarstond voor de stichting.

Wij danken Peter voor al zijn positieve energie en wensen directe naasten veel sterkte bij het verwerken van zijn dood.

Namens de SAF,

Dr. Jesper M.J. Smeenk,
voorzitter

Contactgegevens
SAF
Oudegracht 253 Bis
3511 NM Utrecht

Telefoon: 088 320 62 59
E-mail: info@stichting-saf.nl
Nieuwsbrief
Oktober 2021

De 20e LSFD nieuwsbrief